VS || Teema lehele

Ülesanne 4074, punkte 3, teema: Klassid, objektid, meetodid

Ava ülesanne nr
Kirjuta C# meetod, mis loeks märgijadast objekti ühekohalise numbri eeldusel, et number on märgijadas kas viimane, eelviimane või üle-eelviimane märk; ja kui numbrit vajalikul positsioonil ei ole, oleks väljund 255.. Näiteks on tarvis muutujaks lugeda number 4 järgmistest koodidest: "see5kood4", "5seekood4+" või "seekood54+?".

Selgitus ja lahendamisjuhised

Paar vihjet.
Eelviimase märgi jadast s annab meetod s.Substring(s.Length - 2, 1).
Kontrollimaks, kas jadas eelviimasel positsioonil olev märk on number, saab kasutada järgmisi meetodeid:
bool OK = byte.TryParse(s.Substring(s.Length - 2, 1), out b);
ja
try
{
Convert.ToChar(s.Substring(s.Length - 2, 1));
}
catch { }

ja
string s1 = s.Substring(s.Length - 2, 1);
char chr = Convert.ToChar(s1);
if (char.IsDigit(chr)) b = byte.Parse(s1);
.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.