VS || Teema lehele

Ülesanne 4062, punkte 2, teema: VS projektid

Ava ülesanne nr
Esita vähemalt neli võimalust uue faili lisamiseks VS projekti ühte kindlasse kataloogi. Näiteks uue faili nimed.txt lisamiseks projekti kataloogi Doc. Uus fail peaks pärast lisamist olema projekti koosseisus. Vastuseks oodatakse nelja toimingujada, mille hulgas ei ole skripte.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Tasub tähele panna, et failid võivad olla projekti kataloogis aga mitte kuuluda projekti koosseisu. Siin ülesandes on nõutud, et uus fail kuuluks VS projekti registreeritud failide hulka. Kaks võimalust faili lisamiseks on VS lahenduse lehitsejas (Solution Explorer) parema klahvi vajutamisel avanevas hüpikmenüüs, teised kaks võimalust on klaviatuurikäskude abil samasse menüüsse jõudmisega. Tutvu VS klaviatuurikäskude loeteluga. Lisaks sellele saab uut faili luua Windows Exploreris ja siis lisada see juba olemasoleva failina projekti koosseisu kasutades VS vahendeid.

Mõni nutikas tudeng pakub ehk veel mõne võimaluse.


Lisateadmiseks: projekti kataloogis olevad, kuid projekti mittekuuluvad failid on projekti .csproj laiendiga XML failis märgisega Content Remove="...", kus kolme punkti asemel on faili nimi. Väljastpoolt lisatavad failid on märgisega Include="...". Projekti faili saab avada ja toimetada valides projekti nimel Edit Project File.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.