GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4058, punkte 2, teema: Korrelatsioon

Ava ülesanne nr
  1. Kas kaks muutujat all olevates veergudes on omavahel korreleerunud?
  2. Mis klimatoloogia alased muutujad need võiksid olla?
  3. Kuidas peaks neid muutujaid teisendama, et lineaarne korrelatsioon paremini näha ja statistiliselt tõestatud oleks?
38 1
70 2
138 3
194 4
284 5
297 6
291 7
238 8
150 9
93 10
36 11
29 12

Selgitus ja lahendamisjuhised

Pane tähele, et andmeveergude vahel on tühik, mis võib veergude eraldajaks olla ka RASA kalkulaatori korrelatsiooni lehel. Excelis tuleks kasutada vahendit Andmed → Tekst veergudesse. Seose mõistmisel võib abiks olla andmetest graafiku moodustamine.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.