GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 4057, punkte 1, teema: Korrelatsioon

Ava ülesanne nr
Kumb kahest korrelatsioonkordaja väärtusest näitab tugevamat lineaarset seost?
R = 0.335
R = -0.750

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vastus peaks olema kas esimene või teine.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.