GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4056, punkte 3, teema: Korrelatsioon

Ava ülesanne nr
Manustatud failis on paljuaastased keskmised sademete hulgad Baltimaade ilmavaatlusjaamades. X koordinaat näitab lääne-ida, Y koordinaat lõuna-põhja suunda.
  1. Arvuta korrelatsioonid kolme tunnuse vahel: juulikuu sademete hulk, X koordinaat ja Y koordinaat.
  2. Tõlgenda iga korrelatsiooni sisulist tähendust, arvestades ka seose olulisust.
Andmefail: BALTISADEMED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Arvutada on tarvis Pearsoni R ja selle olulisustõenäosus kolmes tunnustepaaris:
  • juuli sademete hulk versus X koordinaat;
  • juuli sademete hulk versus Y koordinaat;
  • X koordinaat versus Y koordinaat.

Korrelatsioonikordaja ja selle olulisuse leidmiseks on palju erinevaid tarkvaralisi lahendusi, näiteks RASA kalkulaator. Excelis annavad korrelatsioonikordaja väärtuse funktsioonid CORREL või PEARSON, olulisustõenäosuse arvutamine Excelis on vähe tülikam, aga kel huvi, leiab veebist juhiseid (otsi näiteks märksõnadega "correlation significance excel".

Pane tähele, et viimases punktis palutakse tõlgendada seose sisulist tähendust. Seega vastus, et seos koordinaatide vahel on keskmise tugevusega ja oluline, edaspidi punkte ei anna. Tõlgendus peaks siin kirjeldama jaamade paiknemist.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.