RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4049, punkte 2, teema: Ruumilised mudelid

Ava ülesanne nr
Milliseid hälbeid (erinevus mille vahel) kasutatakse Morani I, Geary c ja Pearsoni lineaarse korrelatsioonikordaja arvutamisel?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt valemit 1-64 õpiku ptk 1.5.2.2, 5-3 ptk 5.1.2.2 ja 5-6 ptk 5.1.2.3. Vaata, mille suhtes hälbeid kasutatakse mainitud kordajate valemites murrujoone peal.
Küsitakse hälbeid. Palun mitte kirjutada kovariatsioonist ja dispersioonist — need ei ole hälbed.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.