RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4048, punkte 1, teema: Statistika põhitõed

Ava ülesanne nr
Mis on põhiline erinevus olulisusnivoo (alfa) ja olulisustõenäosuse (p) vahel?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Võid sõnastada mõlema näidiku definitsioonid, aga põhiline on välja tuua erinevus.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.