RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4045, punkte 1, teema: Statistika põhitõed

Ava ülesanne nr
Kas puidu tagavara mõõtmine kolmes juhuslikus Eesti metsamaa hektaris esindab Eesti metsade keskmist puidu tagavara?
Põhjenda oma arvamust.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Pane tähele, et ei küsita: kui hästi esindab, vaid: kas esindab. Kui arvad, et valim peaks olema suurem, siis kirjelda, kuidas otsustada valimi vajalik maht.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.