RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4044, punkte 2, teema: Kaastöö

Ava ülesanne nr
Koosta mõne selle kursuse arvutusülesande jaoks alternatiivne lahendamisjuhis mõne teise tarkvarapaketi kasutamisel.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Selle kursuse arvutusülesandeid saab lahendada enamasti ka paketi R, ArcGis, QGIS jt abil. RASA kalkulaatori tutvustamine on üks selle kursuse eesmärkidest, kuid lahendamisvabaduse piiramine ei ole eesmärgiks. Võid valida suvalise ülesande, mille saaks hõlpsasti lahendada mõne teiste tarkvara abil. Pakutud lahenduskäik lisatakse lahendamisjuhisesse koos viitega juhise koostaja nimele.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.