RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4042, punkte 2, teema: Klasteranalüüs

Ava ülesanne nr
Milline Eesti ilmavaatlusjaam on kõige üksildasem (asub lähimast teisest jaamast kõige kaugemal)?
Millise jaama sademete kuukeskmised hulgad erinevad ülejäänud jaamade samadest näitajatest kõige enam, kui kasutada erinevusmõõdikuna eukleidilist vahet?
Andmefail: SADEMED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Kui kasutad klasteranalüüsi, siis rühmitamisviis peaks olema Single Linkage, sest see arvestab vahemaad vaid lähima naabrini ja ülesande tekstis nõuti vahemaa mõõdikuna just kaugust lähimast naabrist, mitte kaugust kõigist teistest kokku või muud üldistaud vahemaa näidikut. Ruumilist vahemaad näitab piisava täpsusega ristkoordinaatide eukleidiline vahe.

Klasteranalüüs RASA kalkulaatoris.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.