RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4041, punkte 1, teema: Klasteranalüüs

Ava ülesanne nr
Millised kolm puuliiki moodustavad klasteranalüüsi (seaded: Euclidean distances, Single linkage) ja lisatud tabelis olevate vaatluste järgi kõige enam ühiseid segapuistuid (kasvavad samas puistus)?
Andmefail: SAAREMAA.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Euclidean distance tähistab kasutatavat vahemaa mõõdikut, Single Linkage on rühmitamise reegel.

Lahendus kasutades RASA kalkulaatorit
  • Ava Klasteranalüüs vali eelmainitud vahemaamõõdik ja rühmitamismeetod.
  • Vali Rühmita tunnuseid ja eemalda linnuke lahtrist Esimeses veerus on vaatluste nimed.
  • Kopeeri veerud D-Q (Kuusk … muu_puuliik) kalkulaatori sisendlahtrisse. Võid Exceli veerge valida päisele klõpsates, sest kalkulaator eemaldab tühjad read ise.
  • Kuna esimeses reas on puude nimed, siis las jääb linnuke lahtrisse Esimeses reas on tunnuste nimed.
  • Vajuta nuppu Arvuta,
  • Kärbi klastripuud tasemeni, kuni jääb alles viimane kolmeliikmeline rühm. Kirjuta vastusesse sellesse rühma kuuluvate puude nimed.
  • Vaikimis moodustab kalkulaator üles kasvava puu. Proovi ka teisi suundi.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.