RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4040, punkte 3, teema: Klastrikaart

Ava ülesanne nr

Manustatud failis on õuealade tsentroidid Venemaa üheverstaselt topograafiliselt kaardilt ja Eesti põhikaardilt Ridala vallas. Number 1 näitab hoone leidumist ja 0 selle puudumist. Määratlegem küla keskus kohana, kus 500 m raadiuses on vähemalt 10 hoonet. Kaugusvahemikud palun arvestada kilomeetri vahega.

 1. Mitu hoonet on võrreldes 20. sajandi algusega selle andmestiku järgi kadunud?
 2. Milline on kõige sagedasem vahemaa kadunud hoone jat tänapäevase külakeskuse vahel?
 3. Milline on kõige sagedasem vahemaa kadunud hoonest lähima tänapäevase külakeskuseni?
Andmefail: Ridala2019.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

 • Esmalt tuleb manustatud andmed kopeerida Excelisse ja taastada veerud (Andmed → Andmeriistad → Tekst veergudesse).
 • Külakeskmete leidmiseks tuleks andmetabelis filtri abil välja valida read, kus tunnusele T_NA (tänapäevane seis) vastab väärtus 1.
 • Seejärel kopeeri filtreeritud tulemusest koordinaadid RASA kalkulaatoris töövahendisse Tihedusklastrid.
  NB! Enne vaata, mis kujul tuleb sellele funktsioonile lähteandmed sisse anda.
 • Määra meetodiks DBSCAN, vähimaks objektide arvuks 10, otsimisraadiuseks 500, vajuta Piirid andmetest ja vali taustaks kaart või ortofoto.
 • Käivita arvutus. Külakeskuste asukohtadeks on loodud klastrite raskuskeskmed. Neid peaks olema 14.
 • Vaata tulemuste usutavust ka ortofoto või kaardi taustal.
 • Salvesta tulemused ja säti külakeskmete koordinaadid omaette tabeliks.
 • Hoonete leidmiseks, mis on võrreldes 20. sajandi algusega ära kadunud, tuleb esialgses andmetabelis filtriteks seada veerus VERSTANE 1 ja veerus T_NA 0. Filtri lisamiseks rohkem kui ühele veerule vaata õpetust, õpetust, õpetust. Muidugi võid ka vajalikud kirjed ka välja kopeerida.
 • Seejärel tuleb kalkulaatori töövahendisse Kõik vahemaad kopeerida esimese tunnusena külakeskmete (klastrite raskuskeskmete) ja teise tunnusena filtreerimise tulemusena alles jäänud kohtade koordinaadid. Vahemiku laiuseks määrata 1000, vahemike arvuna piisab 20-st. Pane tähele, et kõigi vahemaade arvutusel saadakse palju rohkem vahemaid, kui on kadunud hooneid, sest mõõdetakse vahemaa igast külakeskmest.
 • Viimasele küsimusele vastamiseks tuleks arvutada vahemaad kadunud hoonest lähima külakeskmeni. Seda saab teha kalkulaatori lehel Lähima naabri kaugused. Pane tähele, et see funktsioon nõuab iga rea esimeseks veeruks ID numbrit.

 • Ülesannet on kontrollitud ja muudetud 9.09.2019. Seetõttu varasemad on veidi erinevad.

  Andmed kogus ja ülesande koostas Ott Koik.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.