RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4030, punkte 3, teema: Lokaalstatistikud joonel

Ava ülesanne nr
Oletame, et sõidan autoga tööle tulles Elvast aadressilt Järve 4A Tartusse teater Vanemuine väikese maja ette parklasse.
  1. Kui pikk on see teekond ja kui suur on tõusude summa sellel teel?
  2. Lisa vastusele teekonna joonis ning kasutatud metoodika ja seadistuste kirjeldus.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Eestis oleva aadressile vastava koha leidmiseks kaardil aitab Maa-ameti XGIS geoportaal, aga ka http://www.bing.com/maps ja https://www.google.ee/maps. Kusjuures viimane leiab ka tänavast eemal oleva eluhoone ja kuvab koha StreetView vaate. Kindlasti on ka teisi võimalusi aadressile vastava koha leidmiseks. Teekonna digimiseks ei ole enam GIS tarkvara oma arvutisse tarvis — ladusalt töötab ka näiteks GPSVisualizer. Teekonna pikkuse mõõdab viimatimainitud veebilahendus, aga ei paku kõrguste muutumise ega tõusude summat.

RASA kalkulaatorist on ka selle ülesande puhul abi, kui teekonna koordinaadid L-Est süsteemi teisendada.

  • Esmalt tuleb digitud profiil salvestada.
  • Saadud fail tuleks avada Excelis, valida vaid koordinaatide veerud ja teisendada need L-Est süsteemi kas kalkulaatori või maa-ameti koordinaatide teisendamise lehel.
  • Nüüd tuleks minna kalkulaatori lehele, kus arvutatakse lokaalstatistikuid piki joont.
  • Kontrolli, et oleksid kalkulaatorisse sisse logitud. Sisse logida saad õppeainele registreerunud tudengina või ajutise kontoga RASAtudeng : RASAtudeng.
  • Vali arvutus Piki murdjoont.
  • Ristkoordinaadid lähevad sisendaknasse, andmekihiks tuleb Lidar kõrgus, arvutamise sammuks 100 m ja statistikuks lokaalväärtus.
  • Kui andmekiht on numbriline ja arvutatavate statistikute hulgas on lokaalväärtus, esitatakse tulemuste tabeli päises ka tõusude summa (liikuva kerneli seadistused ei ole tõusude summa arvutamisel olulised).
  • Tõusude summat arvutab ka kalkulaatori gradiendi funktsioon.

Profiili moodustamise võimalus on ka GPSVisualizer lahenduses.

Kui soovid tõuse summeerida Excelis, siis tuleks arvutada kõrguse muut igas punktis (alates teisest punktist lahutad igast kõrgusest eelmise kõrguse). Seejärel summeerida positiivsed muudud. Selleks saab kasutada Exceli IF funktsiooni (näiteks =IF(B25>0;B25;0)). Lahtrite aadressid määra oma töölehel ise. Selles näites on B25 lahter, mille väärtust võrreldakse nulliga. Kui väärtus on nullist suurem, siis seda ei muudeta, kui on väiksem, siis omistatakse lahtrile väärtus 0.Lahtreid summeerides saame positiivsete väärtuste summa.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.