RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4029, punkte 2, teema: Lokaalstatistikud joonel

Ava ülesanne nr
  1. Esita joonis, kus oleks Paljassaare otsast Misso asulani (Võrumaal) kulgeval sirgjoonel mõõdetud maapinna kõrgus ning suurim ja väikseim kõrgus 10 km laiuses vööndis transekti ümber.
  2. Märgi graafikule 3 kuni 5 asula või loodusobjekti paiknemise koht sellel trassil.

Selgitus ja lahendamisjuhised

  • Esmalt tuleb leida transekti alguse ja lõpu koordinaadid. Neid saab Maa-ameti XGIS rakendusest.
  • RASA kalkulaatori Joonte osas on moodul Statistikud piki joont. Kalkulaatori praegune versioon on seotud õppeaine varasema versiooni sisselogimiskontodega. 2018. aasta versioonis saad sisse kontoga RASAtudeng : RASAtudeng. Kui oled sisse loginud, saad kasutada Lidar kõrgusandmeid ja saad transekte serverisse salvestada ning neid siis korduvalt kasutada.
  • Kuna ka ühes teises ülesandes tuleb kasutada sama transekti, siis on transekti seadete salvestamisel mõtet. Selle transekti puhul võiks akna samm olla 1 km ehk 1000 m, see on piisav detailsus.
  • Nõutud puhvertsooni saab, kui kasutada ristkülikukujulisi aknaid laiusega 10 000 m. Seega ulatus vasakule ja paremale =5000. Akna ulatus ette ja taha võiks olla 500 m, siis on liikuva akna asendid parasjagu kõrvuti.
  • Statistikute hulgas tuleks seekord valida lokaalväärtus, miinimum ja maksimum.
  • Kalkulaator väljastab arvulised tulemused parempoolses paneelis ja joonise tulemuste all. Arvtulemuste kätte saamiseks kasuta kas nuppu Kopeeri või Salvesta; seejärel võib graafiku kujundada ka muus tarkvaras.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.