RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4028, punkte 3, teema: Lokaalstatistikud joonel

Ava ülesanne nr
Arvuta maakatte mitmekesisus Corine 2006 maakattekaardi järgi joonel Paljassaare otsast Misso asulani Võrumaal kasutades erinevaid mitmekesisuse näitajaid ja erineva ulatusega liikuvat akent ning erinevat akna sammu.
  1. Esita vaid see joonis, mis kujutab sinu meelest kõige paremini maastiku mitmekesisuse muutumist selle joonel.
  2. Märgi joonise allkirja kasutatud statistik, akna ulatus ja samm.
  3. Märgi graafikule geograafilised kohad (asulad või maastikuüksused), mis seostuvad graafiku miinimumide ja maksimumidega ja selgita kujutatud seose põhjuseid.

Selgitus ja lahendamisjuhised

  • Esmalt tuleb leida transekti alguse ja lõpu koordinaadid.
  • Kui koordinaadid on RASA kalkulaatori Statistikud piki joont osas juba serverisse salvestatud, siis leiad need pärast sisselogimist salvestatud koordinaatide loendist.
  • Kalkulaator väljastab arvulised tulemused parempoolses paneelis ja joonise tulemuste tabeli all.
  • Arvtulemuste kätte saamiseks kasuta kas nuppu Kopeeri või Salvesta; seejärel võib graafiku kujundada ka muus tarkvaras.
  • Selliste analüüside puhul on ikka oluline leida sobiv üldistustase. Kui tundub, et esialgu saadud tulemuses jäävad suuremad tendentsid juhuslike võngete varju, tuleks suurema aknaga uuesti proovida.
  • Viimast punkti vastates ära jutusta ümber graafikul niigi nähtavat, vaid joonisel kujutatud seose tagamaid ja sisulisi põhjusi.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.