RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4000, punkte 1, teema: Kirjeldav ruumianalüüs

Ava ülesanne nr
Mis on L(t)-t statistiku suurim ja väikseim võimalik väärtus?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vt õpiku ptk 4.1.2.17. Ripley K funktsioon. Pane tähele, et küsimus ei ole t statistikust, mille abil võrreldakse valimeid, vaid punktide paiknemist kirjeldava L(t)-t statistiku kohta. Teema on kirjeldav ruumianalüüs.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.