RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3992, punkte 3, teema: Pideva muutuja lokaalstatistikud

Ava ülesanne nr
Failis Madsa_L.rst (manuses olevas arhiivis) on Idrisi rst ühebaidises vormingus halltoonis ortofoto piksliküljega 1 m.
 1. Arvuta piksliväärtuste kauguskaalutud autokorrelatsioon 10 m raadiusega ümaras kernelis sammuga 10 m ja esita see joonisena.
 2. Millises maastiku osas on lokaalne autokorrelatsioon väiksem ja millistes suurem?
 3. Selgita, kuidas erinevad piksliväärtused määravad neid kohast sõltuvaid erinevusi autokorrelatsioonis.
Andmefail: Madsa_L.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Selles ülesandes kasutatakse Madsa spordibaasi ümbruse kujutist ortofotol.

Lahendamisjuhis RASA kalkulaatori abil.
 • Kopeeri failid lisatud arhiivist oma arvutisse.
 • Ava lokaalstatistikute arvutamine.
 • Vali: Kiht rst failist, numbriline, võrgustik üle pinna, parameetrid rdc failist.
 • Tühiku kood võib jääda täitmata, sest kujutis katab kogu pinna ja tühikuid ei ole.
 • Kuna tulemus palutakse arvutada 10 m sammuga ning miinimum ja maksimum koordinaadid on meetrites, siis peaks Arvutatava võrgu samm koordinaatide ühikutes olema 10.
 • Kerneli siseraadius on 0 ja välisraadius 10. NB! Suurema välisraadiuse puhul on pikslipaaride arv igas arvutatavas kohas nii suur, et ei jõua tulemust oodata.
 • Kernelis arvutatav statistik on pöördkaugusega kaalutud Morani I.
 • NB! Serverisse saadetavad failid tuleks valida viimasena enne arvutuse käivitamist, sest üleslaaditava faili valik kehtib vaid ühe servisse pöördumise (postback) ajaks.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.