RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3990, punkte 3, teema: Nominaalsete pindade vastavus

Ava ülesanne nr
Idrisi vormis failis 5434PK.rst on Otepää kaardilehe rasteriseeritud põhialad, failis 5434muld.rst sama kaardilehe mullatüübid. Numbriliste koodide tähendus on vastavates rdc failides.
 1. Millisel mullatüübil asub kõige suurem osa selle kaardilehe metsadest (põhiala kood 64)?
 2. Millise mullatüübiga on metsa suhteline kokkulangevus suurim ja millisega väikseim juhusliku paiknemise korral oodatava suhtes?
 3. Milliste mullatüüpide eelistus metsamaal on statistiliselt kõige olulisem suhtelise kokkulangevuse statistilise olulisustõenäosuse järgi?
 4. Lisa vastusele kokkulangevuste tabelid, kus on vastuses mainitud vastavuste lahtrid esile tõstetud.
Andmefail: 5434PK_Muld.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

 • Ava kalkulaatoris Klasside kattuvus.
 • Sisesta juhukorduste arvuks 200st. Enam kordusi annab vastavalt suurte arvude seadusele täpsema tulemuse, kuid kui server ei suuda kiirelt vastust saata, tuleb teade: System.Web.HttpException: Request timed out.
 • Vali ülesandes mainitud õppefailid.
 • Vajuta nuppu Arvuta.
 • Oota, kuni server saadab tulemuse.
 • Nende andmete puhul peaks kuluma kuni 10 sekundit.
 • Tulemuse tabeleid on mugavam vaadata Excelis. Sinna eksportimiseks on iga tabeli juures nupp.

 • Ülekattes olevate pikslite arvu näitab esimene tulemuste tabel.

 • Suhtelist ülekatet samade andmekihtide juhusliku omavahelise paiknemise korral oodatava suhtes näitab teine tabel. Väärtus 1 näitab, et kategooriate kokkulangevus on sama suur, kui on juhusliku paiknemise korral oodatav kokkulangevus.
 • Seega näitab väärtus 1 kategooriate juhuslikku paiknemist, väärtused üle ühe näitavad kategooriate koosesinemist, väärtused alla ühe — kategooriate vastastikust vältimist. Väärtus 2 näitab, et kategooriad esinevad samas kohas kaks korda sagedamini kui juhusliku paiknemise korral oodatav; väärtus 0,5, et kategooriate ruumiline kokkulangevus on kaks korda harvem kui juhuslikkuse korral oodatav.

 • Kolmas tabel näitab suhtelise ülekatte statistilist olulisust ehk tõenäosust, et oodatavast nii palju või enam erinev ülekate tekib pindade juhuslikul paiknemisel teineteise suhtes. Viimasele küsimusele vastamiseks tuleb võrrelda vaid nendele muldadele vastavate lahtrite väärtusi kolmandas tabelis, mille kokkulangevus metsaga on suurem kui juhuslikkuse korral oodatav (NB! väärtused teises tabelis on >1). Küsitakse ju eelistust, mitte vältimist. Tuleta meelde olulisustõenäosuse mõistet.
 • Olulisustõenäosus näitab selle ülesande puhul, kui sage on nii suur või suurem kokkulangevus metsade ja muldade juhusliku paiknemise korral. Seos on statistiliselt olisem, kui nii tugeva seose juhuslik teke on vähem tõenäoline (p on väiksem).
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.