RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3988, punkte 3, teema: Ruumiline autokorrelatsioon

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on Baltimaade ilmavaatlusjaamades mõõdetud keskmine sademete hulk sügiskuudel (septembris, oktoobris, novembris).
  1. Arvuta sügiskuude summaarse sademete hulga ruumiline autokorrelogramm 10 km sammuga kuni 500 km kauguseni ja lisa see vastusele.
  2. Millises kaugusvahemikus on ruumiline seos p < 0.01 tasemel oluline?
  3. Kuidas saab arvutatud tulemusi rakendada Baltimaade kliima-piirkondade eristamisel?
Andmefail: Balti_SON.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

RASA kalkulaator pakub mugavat viisi sellise ülesande lahendamiseks (moodul Autokorrelatsioon). Sea parameetrid, vajuta nuppu ning vaata tulemusi. Ära esita arvutatud tulemusi teiste sõnadega, vaid proovi jõuda klimaatils-geograafiliste järeldusteni.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.