RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3987, punkte 2, teema: Pideva muutuja lokaalstatistikud

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on kirikute pidepunktide koordinaadid Eesti topograafilisest andmekogust.
  1. Mitme kiriku ümbruses 5 km raadiuses elab alla 100 inimese?
  2. Nimeta need kirikud.
Andmefail: Kirikud ja kalmistud.xlsx

Selgitus ja lahendamisjuhised

  • Elanike arvu määramiseks etteantud raadiuses saab kasutada RASA kalkulaatori lokaalstatistikute funktsiooni arvutades summa 5000 m raadiuses andmekihist Elanikke / km².
  • Kuna kalkulaator nõuab, et esimeses veerus oleks punkti ID, mida kirikute failis ei ole, siis tuleb igale kirikule esmalt omistada järjekorranumber.
  • Tulemused on mugav salvestada valikuga Vaid väärtused ja kopeerida siis elanike arvu veerg koordinaatide kõrvale.
  • Kirikute nimesid saab koordinaatide järgi vaadata kas maaameti geoportaalist või RASA kalkulaatori suvalise lehe XY diagrammi abil, sisestades korraga vaid ühe kiriku koordinaadid. Kui korraga sisestada mitme koha koordinaadid, ei ole kaart piisavalt detailne.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.