RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3984, punkte 3, teema: Pideva muutuja lokaalstatistikud

Ava ülesanne nr
  1. Võrdle maapinna keskmist kõrgust, kõrguse standardhälvet ja kõrguse autokorrelatsiooni 100 juhupunkti suurustes valimites Eesti mõhnastikes ja voorestikes kasutades erinevaid raadiusi.
  2. Esita võrreldud statistikute väärtused võrreldud raadiuste puhul mõhnastikes ja voorestikes.
  3. Tõsta tulemuste tabelis esile raadiuse ja tunnuse kombinatsioonid, mille puhul mõhnastikud ja voorestikud kõige enam erinevad. Paku erinevustele sisulisi selgitusi.
Andmefail: voored_m6hnad.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Mõhnastikesse ja voorestikesse juhupunktide paigutamist selgitatakse teemas Punktmustri loomine.
  • Lokaalstatistikute arvutamiseks erinevas raadiuses vali RASA kalkulaatoris Punktandmed: Lokaalstatistikud.
  • Sisse logimata kasutajad saavad kasutada SRTM kõrgusandmeid, TÜ ÖMI töötajatele ja selles kursuses osalejatele on kättesaadav palju enam andmekihte, sealhulgas Lidar kõrgusandmed. Selle ülesande lahendamisel tuleks kasutada Lidar kõrgusandmeid.
  • Erinevuste otsimisel tuleks katsetada erinevas raadiuses ümbrusega, kuid väga suurt raadiust ei tasu kasutada — arvutus muutub aeganõudvaks ja sessioon võib katkeda.
  • Tulemuste tabeli näidis on ülesandele lisatud joonisel, kuid võid kasutada ka teistsuguseid raadiusi ja teistsugust tulemuste vormistust. Ülesande lahendamisjuhis soosib uurimishuvi ja loomingulist vabadust.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.