RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3983, punkte 4, teema: Eri tüüpi punktide paiknemine

Ava ülesanne nr
Koolide lähedal on liiklusõnnetused jalakäijaga sagedasemad.

1. Kui kaugele maakoolist on jalakäijaga liiklusõnnetuste tihedus oluliselt (p < 0.01) suurem kui juhusliku paiknemise korral oodatav?
  • Kui juhuslikud kohad genereerida teedele,
  • Kui juhuslikud kohad genereerida Eesti maismaale,
  • Kui need genereerida Eestit katvale ristkülikukujulisele alale?
2. Mis mõjutab selle viimase variandi puhul õnnetusjuhtude sagedust suurtel vahemaadel (>200 km) lähtepunktist (maakoolist)?

Manustatud arhiivis on üldhariduslike maakoolide koordinaadid, jalakäijaga liiklusõnnetuste toimumiskohad aastatel 2000-2010 ja riigiteed sisaldavate hektarite rasterkiht.
Tulemuste hindamise hõlbustamiseks lisa vastusele joonised või tulemuste tabel kaugustsoonide kaupa.
Andmefail: Maakoolid_ja_liiklus6nnetused.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Rasa kalkulaatori naabrite tiheduse ehk O(r) statistiku arvutamise moodul võimaldab leida nii sama liiki kui ka teist liiki naaberobjektide tihedust ning kasutada juhupunktide generrimisel sobiva ala maski.
  • Praegusel juhul eeldame, et Maanteeameti statistika käsitleb riigiteedel juhtunud õnnetusi. Eesti maismaa mask on kalkulaatoris vaikimisi olemas, riigiteega hektarite raster on manustatud arhiivis.
  • Üles laaditava Idrisi rastri parameetrid loeb kalkulaator rdc failist.
  • Tulemus sõltub vahemike laiusest ja vahemike arvust. Võrreldavate tulemuste saamiseks palun kasutada vahemiku laiust 2000. Vahemike arv peaks ristkülikukujulisel uurimisalal olema 100, Eesti territooriumi ja riigiteede maski puhul piisab 20st vahemikust.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.