RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3979, punkte 3, teema: Klassimuutuja lokaalstatistikud

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on põhikaardi lehe 54443 põhialad rasteriseeritud kujul.
 1. Arvuta 100 m raadiusega ümaras kernelis olevate põhialade arvu rasterkaart ja esita see joonisena.
 2. Millistes maastiku osades on põhikaardi järgi maastiku mitmekesisus suurem?
 3. Mis on põhialade suurim ja väikseim arv 100 m raadiuses sellel kaardilehel?
Andmefail: PK54443.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

 • Kopeeri failid lisatud arhiivist oma arvutisse.
 • Ava Lokaalstatistikute arvutamine. Vali andmekiht Idrisi rst failist, Kiht on nominaalne ja Arvuta statistikud rasterkihis.
 • Vali kihi parameetrid rdc failist .
 • Tühiku kood võib jääda täitmata, sest põhialad katavad kogu pinna ja tühikuid ei ole.
 • Kuna fail on suhteliselt väike, siis võib tulemi arvutada sama tiheda sammuga kui sisendfailis on pikslid. Seega võib Väljundrastri samm koordinaatide ühikutes olla 100.
 • Kerneli siseraadius on 0 ja välisraadius 100.
 • Arvutatav statistik on klasside arv.
 • Üleslaaditavaks rdc failiks ja rst failiks vali arhiivist lahti pakitud rdc ja rst fail.
 • Kui vormistad kaardi eraldi joonisena, siis lisa joonisele allkiri, milles on kirjas, mida ja mis kohas see joonis kujutab.
Ülesande juurde kuuluv põhikaardi lehe 54443 kujutis.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.