RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3977, punkte 1, teema: Punktide paiknemine

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on Eesti põhikaardil olevate allikate L-Est ristkoordinaadid.
Milline on kõige sagedasem kaugusvahemik lähima naaberallikani, kui vahemaad jagada 10 m laiusteks kaugustsoonideks?
Andmefail: Allikad.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ülesannet saab lahendada RASA kalkulaatori lähima naabri funktsiooni abil.
  • Ava NND funktsioon
  • Kopeeri näidisandmed sisestuslahtrisse.
  • Sea vahemiku laiuseks 10 (ühikud on samad, mis koordinaatidel, seega meetrid).
  • Intervallide arvu võid ise valida. Ülesandele lisatud joonisel on kasutatud 40 vahemikku.
  • Käivita arvutus.
  • Leia graafikult või tulemuste tabelist vahemik, mille puhul lähima naabri sagedus suurim. Pane tähele, et küsiti vahemikku, mitte üksikväärtust. Seega tuleks vastuses mainida nii vahemiku sise- kui ka välispiiri.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.