RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3974, punkte 3, teema: Suundade üldistamine

Ava ülesanne nr
Hollandi kliima veebilehelt saab alla laadida ilmavaatlusandmeid Hollandi ilmavaatlusjaamades 20. saj algusest ja varasemaidki. Laadi alla Maastrichti andmed (andmefail on ka ülesandele manustatud) ja leia sealt tuule suund ja kiirus aastate 1906-1912 ja 2006-2012 kohta.
  1. Milline on tuule tugevusega kaalutud keskmine suund ja keskmise 95% usalduspiirid kummalgi ajaperioodil?
  2. Kas keskmise tuulesuuna muutus saja aasta jooksul on statistiliselt oluline?
  3. Kas summaarne õhuvool, arvestades selle tuleku suuna järgi, on Maastrichtis pöördunud põhja- või lõunapoole?
Andmefail: etmgeg_380.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Kui leiad ülesande manusest andmefaili, siis pöördu kohe punkt 6 juurde.
1. Leia ülesandes mainitud veebileht.
2. Vali esimene ajavahemik. NB! Jäta valimata "Only days of the year between initial and final date".
3. Vali tunnused DDVEC ja FHVEC. Vali Vaatlusjaam Maastricht.
4. Laadi andmefail oma arvutisse.
5. Korda sama teise ajavahemikuga.

6. Ava Excel ja Excelis andmefailid märkides veergude eraldajaks koma.
7. Vali veergudest DDVEC ja FHVEC esimese ajavahemiku andmed. 
8. Ava RASA kalkulaatori suundade analüüsi leht ja sealt kaaludega suunad.
9. Kleebi väärtused RASA kalkulaatori sisestusaknasse.
10. Käivita arvutus ja salvesta tulemused.
11. Korda arvutust teise andmestikuga.
12. Võrdle keskmisi suundi ja nende usalduspiire kahel mainitud ajavahemikul ja vaata seejuures, kas ühe perioodi keskmine mahub teise perioodi keskmise usalduspiiridesse?
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.