RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3973, punkte 4, teema: Nominaalsete pindade vastavus

Ava ülesanne nr
 1. Koosta põhikaardi põhialadega kattuvate mullakaardi üksuste juhupaiknemisest statistiliselt oluliselt (p < 0.05) erinevate suhteliste kokkulangevuste tabelid kaardilehel 54443. Tabelites peaks olema esile toodud statistiliselt olulised kokkulangevused ja statistiliselt olulised vältimised. Failid: muld54443.rst ja PK54443.rst, koodid on rdc-failides.
 2. Millise viie klassikombinatsiooni puhul on statistiliselt oluline suhteline kokkulangevus kõige suurem?
 3. Millist mulda väldivad eraõued (kood 66) olulisustõenäosusega alla 0.01?
 4. Millise põhialaga on kõige tugevamini seotud erodeeritud mullad (kood 4)?
Andmefail: Muld_PK_54443.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

 • Ava RASA kalkulaatoris moodul Klasside kattuvus.
 • Juhukorduste arvuks piisab 200st. Enam kordusi annab vastavalt suurte arvude seadusele täpsema tulemuse, kuid kui server ei suuda 3 minuti jooksul vastust saata, siis saad vaastuseks veateate: System.Web.HttpException: Request timed out.
 • Vali ülesandes mainitud õppefailid.
 • Rastrite parameetreid saab lugeda serverisse saadetavatest rdc failidest või siis sisestada ise.
 • Mulla puhul tuleks kood 0 märkida andmet puudumise koodiks, see tähistab kaardistamata ala.
 • Vajuta nuppu Arvuta.
 • Oota, kuni server saadab tulemuse.
 • Kopeeri suhtelised sagedused ja olulisustõenäosused Excelisse.
 • Uuri valemeid ja kujundust manustatud arhiivis oleva näidisfaili RASADEMO_2012 töölehel Nominaalpinnad olevates tabelites ja kujunda oma arvutustulemused samalaadselt (joonis).
 • Pane tähele, et lahtri väärtus loetakse suhteliste sageduste tabelist funktsiooniga IF() ja lahtri kujundus sõltub lahtri väärtusest.
 • Pane tähele, et põhikaardi madalsoo ja madalsoomulla vahel ei ole tugevat kokkulangevust. Kõige olulisem põhjus on, et põhikaardi madalsoo on lagesoo, enamikul madalsoomullaga aladest kasvab aga mets.
 • Kui kombinatsioonide suhtelised sagedused on seotud olulisustõenäosustega, on ülesande küsimustele lihtne vastata.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.