RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3970, punkte 1, teema: Interpoleerimine

Ava ülesanne nr
Kui suur peaks olema vee soolsus punktis koordinaatidega 6512659; 474663, kui punktides 6512029; 468463 ja 6513290; 482650 mõõdeti soolsuseks vastavalt 4,1 ja 0,4 promilli?
Kasutagem pöördkaugusega kaalutud interpoleerimist.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Leia RASA kalkulaatorist interpoleerimise vahend ja sisesta andmed nagu on lisatud joonisel.
Pane tähele, et:
  • esimeses veerus peab olema koha nimi või ID number,
  • et pole vahet, kas kümnendike eraldajaks on punkt või koma,
  • et veergude eraldajaks peab olema tühik, semikoolon või tabulatsioonimärk,
  • et X telg on selles ülesandes antud andmetes põhja suunas.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.