RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3969, punkte 2, teema: Kaastöö

Ava ülesanne nr
Millise funktsiooni või tüüpülesande lahendusvõimaluse soovitad RASA kalkulaatorisse lisada ja milleks seda kasutaksid?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Funktsiooni all on siin mõeldud selle taseme rakendusi, mis kalkulaatori veebilahenduses on igaüks eraldi veebilehel. Praegu on menüüpaneelis üle 40 funktsiooni.
Ettepanekule võiks lisada näidisandmed ja seletusega, mis andmed need on ja mis arvutus oleks nendega tarvis teha, kui sageli seda tüüpi arvutust võiks tarvis minna ja miks eelistaksid seda arvutust teha kalkulaatoris ja mitte mõne muu tarkvara abil.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.