RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3968, punkte 2, teema: Punktide harvendamine

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on põõsasmarana vaatluste liikumisteed ühel uuritud ruutkilomeetril. Koodiga 1 on tähistatud liigi leiukohad, koodiga 0 automaatselt salvestatud liikumistee punktid.
 1. Esita joonis, mis kujutaks vähemalt 50 m vahega vaatlustulemusi ja mis kohtade alles jätmisel eelistaks leiukohti teepunktidele. Lisa joonisele kaardi- või fototaust ning kasutatud tähiste selgitus (kas joonisel või selle allkirjas).
 2. Mitu leiukoha ja mitu puudumiskoha näidist jääb pärast harvendamist alles?
Vastused enne 1. juulit 2019 on saadud teistsugustest andmetest.
Andmefail: Maranavaatlused.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

Korrektse tulemuse saavutamiseks tuleks punkte eemaldada järgmiselt.

1. Teepunktide eemaldamine leiukohtadele ümbert 50 m raadiuses, et tagada võimalikult palju leiukohti.
2. Alles jäänud teepunktide harvendamine vahemaale >50 m.
3. Leiukohtade harvendamine vahemaale vähemalt 50 m.

Eesmärgi saavutamiseks jälgi järgmist juhendit.

 • RASA kalkulaatoris tuleks valida Harvendamine.
 • See funktsioon eemaldab punkte, mis on ette antud kaugusel või lähemal. Kui eemaldamise ulatuse lahter on tühi või on seal 0, siis eemaldatakse vaid täpselt samas kohas olevaid punkte.
 • Vaata, mis kujul on lähteandmed ja mis kujul võib neid kalkulaatorisse sisestada. Lähteandmetega sobib valik 2D, [X] [Y] [kood].
 • Kopeeri lisatud andmed kalkulaatori sisendlahtritesse. Märgi lähtekohtade koodiks 1 ja eemaldatavate sihtkohtade koodiks 0. Märgi eemaldamise ulatuseks 50, sest punktide koordinaadid on meetrites.
 • Vali Väljasta vaid alles jäetud punktid (joonis).
 • Vajuta nuppu Arvuta. Tulemuste tabelis on alles jäetud teepunktid. GPS-seadmega salvestatud teepunktid lähemal kui 50 m leiukohast on eemaldatud. Alles jäetud teepunktid esindavad liigi puudumiskohti, leiukoha juures automaatselt salvestatud teepunktid on eemaldatud. Paraku on neid liiga tihedalt, et igat teepunkti omaette näidiseks võtta. Edasi ühtlustame eraldi leiukohtade ja puudumiskohtade näidiste tihedust, et vältida sisuliselt üksteist kordavaid lähipunkte ja ühtlustamaks leiu- ja puudumiskohtade ruumilist esinduslikkust.
 • Kopeeri alles jäetud teepunktid kuhugi faili kasutades kalkulaatoris olevat salvestamisviita.
 • Vali kalkulaatoris Üks valim. Tühjenda sisestuslahter ja kopeeri salvestatud teepunktid sinna. Käivita harvendus vahemaale vähemalt 50 m.
 • Salvesta harvendatud punktid. Nii said puudumiskohtade näidised.
 • Järgmisena puhasta kalkulaatori sisendlahter ja kopeeri seejärel leiukohad kalkulaatorisse ning harvenda ka need vähemalt 50 m vahemaale. Salvesta harvendatud punktid.
 • Lõpuks oleks tarvis koostada joonis, mis kujutab harvendatud punktide paiknemist. Lihtsa joonise saab, kui valida kalkulaatoris Kaks valimit, kopeerida harvendatud leiukohad ühte lahtrisse ja harvendatud puudumiskohad teise lahtrisse ning vajutada XY diagramm. Kalkulaatori XY diagrammi legend tuleb automaatselt ja üksuste nimed selles tuleks kas üle kirjutada või peaks neid täpsustama kas joonise legendis või allkirjas.
 • Kena oleks, kui punktide paiknemise joonisel oleks kaardi- või fototaust.

Sellist harvendamist on kasutatud näiteks publikatsioonides:

Remm K., Linder M., Remm L. 2009. Relative density of finds for assessing similarity-based maps of orchid occurrence. Ecological Modelling 220 (3), 294?309, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2008.10.017.
Remm K., Remm L. 2009. Similarity-based large-scale istribution mapping of orchids. Biodiversity and Conservation 18 (6), 1629?1647, doi: 10.1016/10.1007/s10531-008-9547-5.
Remm K. 2016. Selecting site characteristics at different spatial and thematic scales for shrubby cinquefoil (Potentilla fruticosa L.) distribution mapping. Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused 64, 17–38. doi:10.1515/fsmu-2016-0002.
Remm K., Remm L. 2017. Shrubby cinquefoil (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.) mapping in Northwestern Estonia based upon site similarities. BMC Ecology 2017 Feb 21;17(1):7. doi: 10.1186/s12898-017-0117-0.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.