RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3964, punkte 3, teema: Koha sobivuse kaardistamine

Ava ülesanne nr
RASA kalkulaatori sarnasuskaartide osas on näidisandmeteks kalkulaatori looja meelest meeldivate ja ebameeldivate kohtade koordinaadid.
  1. Moodusta loetelu endale meeldivate ja ebameeldivate kohtade koordinaatidest Eestis.
  2. Genereeri oma elupaigasobivuse kaarte erinevate meetoditega ja erinevate seadistustega.
  3. Esita enda sisetunnet kõige paremini kajastav sobivuskaart kogu Eesti ulatuses ja kaardi saamiseks kasutatud seadistuste loetelu (kohtade koordinaadid jäägu privaatseteks isikuandmeteks).

Selgitus ja lahendamisjuhised

Koordinaatide loetelu saamiseks on mitmeid võimalusi. Üks variant on kasutada Maa-ameti XGis teenust, mille kaardiakna parempoolses ülanurgas on koordinaatide aken, milles on asukoha märkimise nupp ja koordinaatide kopeerimise nupp (joonis). Mälusse kopeeritud koordinaadid saab tekstifaili kleepida Ctrl-v abil.

L-Est süsteemi ristkoordinaate saab kaardilt vaadata ja salvestada ka kõigis tõsistes GIS tarkvara pakettides. Soovitan kasutada just seda lahendust, mida kõige paremini tunned. Kunagi lisandub koha koordinaatide lugemine vast ka RASA kalkulaatorisse.

Sobivuskaardina võib esitada nii prognoositud esinemise/puudumise kui ka esinemiskohtadega sarnasuse kaarti — kumba ise sobivamaks pead. Pane tähele, et esinemiskohtadega sarnasuse kaardi arvutamisel puudumiskohti ei kasutata. Edaspidi võiks analoogiline harjutus olla ka globaalses ulatuses. Kas poleks huvitav?

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.