RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3963, punkte 1, teema: Variograafia ja kriging

Ava ülesanne nr
Selgita, miks on kriging ruumiline autoregressioon, mitte autokorrelatsioon ega mitte ruumiline regressioon?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Lisaks õpiku peatükile 5.3.5 on kriging interpoleerimise kohta kirjanduse viiteid on selle ülesande inglisekeelses juhendis. Vastus peaks olema hästi lühike ja selge.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.