RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3961, punkte 2, teema: Koha sobivuse kaardistamine

Ava ülesanne nr
Liikide leviku modelleerimise esimene ülesanne peaks olema välja selgitada kohad, kus liiki otsida ei tasu, see tähendab kohad, kus mingi keskkonnafaktor limiteerib liigi esinemist. Põõsasmarana kõik vaatluskohad aastatest 2008-2012 on lisatud failis.
  1. Esita kaart, mis näitaks nende põhialade paiknemist kaardilehel 6372 (Keila), kus on põõsasmaranat vaadeldud vähemalt 50 kohas, kuid ei ole nende andmete järgi kordagi leitud.
  2. Nimeta need põhialad, kus kus on põõsasmaranat vaadeldud vähemalt 50 kohas, kuid ei ole nende andmete järgi kordagi leitud.
Andmefail: All_P_fruticosa.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

  • Failis olevad andmed tuleks kopeerida kalkulaatori sisestuslahtrisse sageduste kaardistamise lehel.
  • Minimaalselt nõutavaks vaatluskohtade arvuks tuleks märkida 50 ja maksimaalselt lubatavaks esinemiskohtade arvuks 0, kaardileht on 6372.
  • Arvutatud tulemuskaart näitab kuni 9 kombinatsiooni esinemiskohtade ja puudumiskohtade sagedusest.
  • Selles ülesandes palutakse kaardile kanda ilma esinemiskohtadeta ja piisava arvu vaatluskohtadega kategooria levik, mis peaks tulemuskaardil olema tumehall. See tähendab, et kõik vähemalt 50 vaatlust on puudumiskohad.
  • Nende alade kaardi saad veebilehelt salvestada valides parema hiireklahvi klõpsuga avanevast hüpikmenüüst kopeerimise. Kena oleks kaardile teha mõningast järeltöötlust, et silma hakkaksid vaid need alad, kus vaatluskohti on piisavalt ja liiki ei ole kordagi leitud.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.