RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3960, punkte 1, teema: Mudeli hindamine

Ava ülesanne nr
Mis muutujad on toimimiskõvera ehk ROC kõvera telgedel haruldase taimeliigi esinemise ja puudumise kaardistamistäpsuse hindamisel?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Toimimiskõverast on juttu ptk 3.6.3.1 ja Wikipedias.
Enne vastuse sõnastamist mõtle järele, mis vahe on järgmistel mõistetel: esinemisjuhud, esinemisjuhtude arv, esinemisjuhtude sagedus, esinemisjuhtude suhteline sagedus, esinemisjuhtude osa, esinemisjuhtude osakaal, esinemisjuhtude proportsioon, esinemisjuhtude protsent ja kasuta sobivaimat termit.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.