RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3950, punkte 2, teema: Joonte üldistamine

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on põõsasmarana vaatluste 2014. aasta teepunktid. Üksikuid retki on mitu ja vahepealsete autosõitude ajal oli GPS vastuvõtja välja lülitatud. Arvestame, et kui järjestikuste punktide vahel on üle 200 m vahet, siis on need eraldi teekonnad ja see vahe sõideti autoga.
  1. Kui pika maa läbisid vaatlejad jalgsi?
  2. Kui pika maa läbisid vaatlejad autoga?
Andmefail: Väliretked_2014.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vaata salvestatud punktide paiknemist RASA kalkulaatori joonte üldistamise xy diagrammil või muu vahendi abil. Kalkulaatoris olev joonte üldistamise vahend oskab ühe loeteluna sisestatud koordinaadid üksikuteks teekondadeks jagada. Selleks tuleb valida sobiv suurim lubatud tühik ehk Eraldi joonte vähim vahe. Kui vahe järjestikuste punktide vahel on suurem kui sama joone nurkade suurim lubatud vahe, siis alustakse arvutuses uut joont. Vahemaa eelmise joone lõpu ja uue alguse vahel joonte kogupikkusesse arvesse ei lähe. Kuna selles ülesandes ei tule joont üldistada, siis peaks Eemaldamise tolerants = 0. Veel parem on valida meetod N-th vertex ja N = 1 (st kõik nurgad säilivad). Eraldi joonte vähim vahe on ülesandes antud (200 m).

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.