RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3948, punkte 5, teema: Eri tüüpi punktide paiknemine

Ava ülesanne nr
Manustatud failis on Eesti kirikute ja kalmistu esinduspunktide koordinaadid.
 1. Keskmiselt kui kaugel on kirikule lähim kalmistu?
 2. Keskmiselt kui kaugel on kalmistule lähim kirik?
 3. Millega seletad sellist erinevust keskmises lähima teist tüüpi naabri kauguses?
 4. Milline kalmistule lähima kiriku ja kirikule lähima kalmistu vahemaa on kõige sagedasem, kui vahemaad mõõta 200 m sammuga?
 5. Arvata võib, et nii kirikute kui ka kalmistute paiknemine on ühelt poolt asulatesse koondunud ja teisalt maapiirkondades pigem korrapärane kui juhuslik, aga kas lähima kalmistu kaugus kirikust on p<0.05 tasemel tõestatult mittejuhuslik?
Andmefail: Kirikud_kalmistud.xlsx

Selgitus ja lahendamisjuhised

Pane tähele, et RASA kalkulaatori lähima naabri leidmise moodul eeldab, et iga objekti on tunnusnumber on sisendandmete esimeses veerus. Manustatud failis on paraku vaid ristkoordinaadid.
 • Seega tuleb ID numbrite veerg sellesse Exceli tabelisse ise lisada.
 • Pane ka tähele, et X ja Y koordinaadi suunda saad kalkulaatoris ise valida. Vahemaade arvutamist telgede suund ei mõjuta, küll aga objektide paiknemist, kui neid kaardil vaadata.
 • Kalkulaatori sisendlahtrisse kantud objektide paiknemist kaardil saad vaadata vajutades nuppu XY diagramm.
 • Kiriku ja kalmistu kombinatsioone on üsna palju, seetõttu võiks piirduda 200 juhukordusega ja 15 kaugustsooniga.
 • Olulisustõenäosuse igas vahemaatsoonis leiad tulemuste tabeli viimasest veerust, samuti saab joonisel olevatest usalduspiiridest vaadata, kas tegelik sagedus on antud p väärtuse puhul oodatava sageduse usalduspiirides.
 • Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.
Viimati uuendatud: 12.12.2019