RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3946, punkte 1, teema: Punktmustri loomine

Ava ülesanne nr
Lisatud arhiivis on Eesti mõhnastike ja voorestike andmekihid, kus antud maastikutüüp on piksliväärtusega 1 ja kõik muu ala on piksliväärtusega 0.
Genereeri 100 juhupunkti mõhnastikesse ja 100 punkti voorestike alale ning esita nende juhupunktide paiknemise joonis.
Andmefail: voored_m6hnad.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

RASA kalkulaatori mustrite loomise osas on juhusliku punktmustri loomise vahend, milles on võimalik genereerida juhupunktid rasterkihis ette antud koodiga eraldiste pinnale või siis lihtsalt Eesti piiresse.
  • Paki lahti ülesandele lisatud arhiiv.
  • Vali lihtne juhuslik muster.
  • Sisesta punktide arvuks 100.
  • Vali Sobiva pinna mask → Idrisi rst failis.
  • Jäta kaasatava ala piksliväärtuseks 1.
  • Vali parajasti antud maastikutüübi lahti pakitud rdc ja rst fail serverisse saatmiseks.
  • Käivita arvutus.
  • Vormista joonis nii, et sellel oleks lisaks juhupunktidele ka Eesti kontuur, kaugseirekujutis või lihtne kaarditaust. Lihtsa joonise saab salvestada ekraanilt. Paremini kujundatud joonise loomiseks saab kasutada tulemuste tabelis olevaid koordinaate.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.