RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3942, punkte 4, teema: Trendpinna moodustamine

Ava ülesanne nr
  1. Koosta ja esita polünoomtrendi mudel, mis kirjeldaks Eestis lumikatte keskmise kestvuse seost asukoha polaarkoordinaatidega.
  2. Kui kaua püsib lumi selle polünoommudeli järgi Põlvas (kus lumikatte kestvuse andmed puuduvad)?
  3. Kuivõrd (arvuöiselt) on polünoommudel lihtsast lineaarsest mudelist täpsem?
  4. Kas tasuks mudelisse lisada ka koordinaatide kuup- ja logaritmteisendused? Põhjenda.
Andmefail: SADEMED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Kuna RASA kalkulaatori mitterumilise regressiooni moodulis on senini võimalik koostada vaid lineaarset mudelit, siis tuleks argumenttunnuste ruudud ise ette valmistada (vt joonist). Oluline on nende andmete puhul ka märgata, et mõnedes vaatluskohtades lumikatte kestvuse andmed puuduvad. Need tuleks mudeli õpetusandmetest välja jätta (vt joonist).
Pane tähele, et kolmandas punktis oodatakse kvantitatiivset vastust.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.