RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3941, punkte 3, teema: Trendpinna moodustamine

Ava ülesanne nr
  1. Koosta lisatud andmetest aasta keskmise sademete hulga tasapinnalise trendi mudel ristkoordinaatide järgi. Pane see mudel kirja.
  2. Kas sademeid on selle mudeli järgi rohkem ida pool või lääne pool, kas põhja pool või lõuna pool?
  3. Kui suure osa aastase sademete hulga varieeruvusest vaatluskohtades see mudel kirjeldab?
Andmefail: SADEMED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

  • Numbrilise muutuja trendpind on määratud regressioonimudeliga, milles uuritav muutuja on funktsioontunnuseks ja koordinaadid on argumenttunnusteks. Seega saab trendpinna mudeli arvutamiseks kasutada mitteruumilise statistika vahendeid, näiteks RASA kalkulaatori mitteruumilist regressiooni.
  • RASA kalkulaatori kasutamisel vaata ikka, mis kujul tuleb andmed sisestada ja sea siis vajalikud veerud Excelis valmis.
  • Pane ka tähele, esiteks, kas tabelis olevate koordinaatide puhul näitab X idasuunda või põhjasuunda. Põhja suunas kulgev koordinaat näitab kaugust ekvaatorist. Kas Eesti on umbes 600 või 6000 km kaugusel ekvaatorist?
  • Teiseks, RASA kalkulaatoris võib kümnendkoha eraldaks olla kas punkt või koma; et tühjad read eemaldatakse automaatselt ja et enamikus moodulites eemaldatakse automaatselt ka tähega algavad read. Tänu sellele võib sisendandmed kopeerida Exceli veergudena, mis on kiirem. Ei ole vajadust Excelis lahtreid valida.
  • Mudeli poolt kirjeldatud funktsioontunnuse varieeruvuse osa mõõdab R².
  • Ära unusta mudeli juurde märkimast mudelis kasutatud lühendite tähendust.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.