RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3938, punkte 3, teema: Klassimuutuja lokaalstatistikud

Ava ülesanne nr
  1. Milline paigastikutüüp on kõige sagedasem Veski looduskaitseala ümbruses selle kaitseala ligikaudsest keskkohast 2 km raadiuses?
  2. Millised kaks paigastikutüüpi järgnevad?
  3. Kui suur on nende paigastike osakaal täisprotsentides selles raadiuses?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Esmalt tuleks leida Veski looduskaitseala. Maaameti X-GIS portaalis tuleks selleks valida Looduskaitse ja Natura 2000 rakendus, avada otsingu paneel ning sisestada otsitava objekti tüübiks Kaitstav loodusobjekt ja objekti nimeks Veski% (protsendi märk tähistab andmebaasipäringutes misiganes märgikombinatsiooni). Nähtuse liigiks on kaitseala.
Kui nüüd vajutada otsingu nuppu, siis kuvatakse kaardiaknas otsitava kaitseala piirid.
Nüüd tuleks koordinaatide aken suureks klõpsata ja märkida sinise knopkaga kaitseala ligikaudne keskkoht kaardil.
Märgitud koha koordinaadid ilmuvad koordinaatide aknasse, millest saab need RASA kalkulaatori lokaalstatistikute lehe sisendaknasse kopeerida.

Pane tähele,
  • et kalkulaatori lokaalstatistikute sisendi esimeses veerus peab olema koha tunnusnumber,
  • et kalkulaatoris ei ole koma veergude eraldajaks,
  • XGIS rakenduse koordinaatides on põhjasuund esimeses veerus.
Seega tuleb kalkulaatori aknas
1) lisada koordinaatide ette järjekorranumbriks mingi täisarv,
2) kui koordinaatide vahel on koma, siis asendada see tühikuga või semikooloniga,
3) valida põhjasuund eespool. Andmekiht, raadius ja tunnused tuleb muidugi ka valida.
Sagedaima klassi leidmiseks on tunnus mood, sageduselt järgnevaid klasse näitab teine ja kolmas mood.
Leidmaks üksikute kategooriate sagedust antud raadiuses, tuleb otsitava kategooria kood sisestada tunnuse antud klassi osa järel olevasse lahtrisse.
Nominaalse andmekihi kategooriaid tähistavaid koode saab vaadata kihtide tabeli kohal olevast viidast. Vt ka juuresolevat joonist.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.