RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3937, punkte 3, teema: Interpoleerimine

Ava ülesanne nr
 1. Arvuta RASA kalkulaatori lähima naabri interpoleerimise meetodi abil ja lisatud andmete alusel kaart, mis näitab keskmist aastast sademete hulka Eesti piires.
 2. Millised Eesti osad on sademete poolest rikkamad?
 3. Miks ei asu sademeterikas piirkond vahetult läänerannikul, kuigi sademeid toovad enamasti lääne- ja edelatuuled?
Andmefail: BALTISADEMED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

 • Leia RASA kalkulaatorist interpoleerimine.
 • Vaata, et näidiskohad tuleb sisestada kujul [X] [Y] [Väärtus].
 • Vali Arvuta pind ja meetodiks Lähim naaber.
 • Sea lähteandmete tabelis aasta sademete hulk koordinaatide kõrvale ja kopeeri need kolm veergu kalkulaatori sisendlahtrisse.
 • Kui arvutusvahe on 1000, siis arvutatakse tulemus 1000 vahemaaühiku sammuga. Vahemaa ühikud on samad, milles on ristkoordinaadid.
 • Vali interpoleeritava ala maskiks Eesti ala.
 • Kontrolli, kas sisendlahtri X ja Y veeru järjekord vastab nupu Põhjasuund eespool/Idasuund eespool valikule.
 • Vali taustaks kaart, sest foto varjab interpoleeritud väärtused.
 • Vajuta Arvuta ja oota väheke ­­— kujutise moodustamine ja kasutaja arvuti brauserisse saatmine ei toimu hetkega.
 • Kui sul on kasutada tarkvara Idrisi, siis võid kujutise rst failina alla laadida ja soovi korral korral Idrisi abil viimistleda.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.