RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3936, punkte 3, teema: Variograafia ja kriging

Ava ülesanne nr
Ruumiandmete kalkulaatori autokorrelatsiooni ja variogrammi näidisandmeteks on paljuaastane maikuu keskmine sademete hulk Baltimaade ilmavaatlusjaamades.
  1. Alates kui suurest vahemaast võib vaatlusjaamu lugeda omavahel ruumiliselt sõltumatuks autokorrelogrammi järgi ja millisel vahemaal variogrammi järgi?
  2. Kas ruumilise seose ulatus on nende näitajate järgi erinev?
  3. Millest tuleb erinevus ruumilise seose ulatuses hinnatuna autokorrelogrammi järgi ja hinnatuna variogrammi järgi?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Arvutuse saad teha RASA kalkulaatoriga. Arvuta mõlemad seosed vahemaani 300 km. Lisa vastusele arvutustulemused joonisena või tabelina.
Arvutuse tähenduse mõistmiseks tuleks võrrelda arvutusvalemeid. Valemid on õpikus ja ka Wikipeedias: Moran I ja poolhajuvus.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.