RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3935, punkte 3, teema: Joonte üldistamine

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on antiikse maantee joon Tende mäeharjale (Col de Tende, Colle di Tenda) Alpides Prantsusmaa poolsel küljel. Sellel teel on 1820 m horisontaalse vahemaa kohta 720 m tõusu, see tähendab, et otse minnes oleks keskmine tõusunurk 22,7 kraadi. Vaata ka selle kuru pilte
Selle tee üldistatumaks kujutamiseks tuleks tee nurgapunkte harvendada.
  1. Mitu nurka jääb ja kui pikk tee jääb alles, kui seda joont üldistada Ramer–Douglas–Peuckeri algoritmiga ja kui kasutada radiaalkauguse algoritmi kasutades mõlemal juhul nurga eemaldamise tolerantsi 100 m?
  2. Kumba tulemust pead kartograafiliseks kujutuseks sobivamaks? Miks?
Andmefail: Col_de_Tende.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

  • Pane tähele, et kalkulaatori joonte üldistamise moodulis on ka atribuut Eraldi joonte vähim vahe.
  • Märgi sinna mingi piisavalt suur arv (selle ülesande puhul näiteks 10000), et kalkulaator annaks ikka ühe joone, mitte mitu eraldi joont.
  • Kartograafilise sobivuse hindamisel võrdle üldistatud joone kuju mõlema algoritmi puhul, selle sobivust kaardile ja vastavust detailsetele andmetele.

Joonte üldistamise meetodeid illustreerivaid jooniseid ja selgitavat teksti on näiteks www.codeproject.com veebilehel.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.