RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3931, punkte 2, teema: Ruumiline seos

Ava ülesanne nr
RASA kalkulaatori lokaalse korrelatsiooni näidisandmeteks on paljuaastane keskmine lumikatte kestvus ja paljuaastane keskmine sademete hulk ilmavaatlusjaamades.
  1. Millises Eesti piirkonnas on lokaalne seos nende muutujate vahel positiivne ja millistes negatiivne?
  2. Selgita leitud seoste klimatoloogilist tähendust.

Selgitus ja lahendamisjuhised

  • Selles ülesande puhul tuleb tegeleda korrelatsiooniga, mitte autokorrelatsiooniga.
  • Kui lokaalse korrelatsiooni arvutamisel ei arvestata vahemaad (laagi) vaatluskohtade vahel, siis ei liigitu tulemus kitsas tähenduses ruumiliseks korrelatsiooniks, sest vaatluskoha koordinaadid osalevad valimi moodustamisel, mitte korrelatsiooni tugevuse arvutamisel.
  • Palutakse selgitada saadud seoste klimatoloogilist, mitte meteoroloogilist ega mitte formaalset andmetöötluslikku tähendust.
  • Selgitus peaks sisaldama nii positiivse kui ka negatiivse korrelatsiooni sisulist tähendust.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.