RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3789, punkte 3, teema: Ruumiline seos

Ava ülesanne nr
Manustatud failis on Baltimaade ilmavaatlusjaamades mõõdetud paljuaastane keskmine sademete hulk kevadkuudel (märts, aprill, mai) ja sügiskuudel (september, oktoober, november).
  1. Arvuta ruumiline korrelogramm nende muutujate vahel 10 km sammuga kuni 500 km kauguseni. Lisa korrelogramm vastuse esimeseks osaks.
  2. Millises kaugusvahemikus on ruumiline seos p < 0,01 tasemel oluline?
  3. Kuidas tõlgendad leitud seoseid klimatoloogiliselt?
Andmefail: Balti_SON_MAM.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

RASA kalkulaatori menüüst saab valida ruumilise korrelatsiooni. Edasi on tarvis seada parameetrid, vajutada nuppu ning vaadata tulemusi. Pane tähele, et usalduspiirid näiatavad nullmudelist saadud tulemuste piire. Seega korrelatsioon on oluline seal, kus korrelatsioonikordaja väärtus on väljaspool nullmudeli usalduspiire.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.