RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3780, punkte 3, teema: Klastrikaart

Ava ülesanne nr
Manustatud failis on Eesti topograafilises andmekogus olevate allikate L-Est koordinaadid.
  1. Kas Eesti on tuhande allika maa?
  2. Moodusta allikate ruumilised klastrid DBSCAN algoritmiga kasutades otsimisraadiust 5000, 10000 ja 20000 meetrit. Katseta klastrite loomist erineva klastrisse kuuluvate objektide minimaalse arvuga. Salvesta klastrite kartogrammid joonistena vastuste faili ja lisa joonistele allkirjad.
  3. Kuidas sõltuvad samadest andmetest moodustatud klastrid naaberobjektide otsimise raadiusest?
Andmefail: Allikad.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

  • Ava RASA kalkulaatori Tihedusklastrid.
  • Kirjuta otsimisraadiuse lahtrisse katsetatav raadius. Pane tähele, et raadiuse mõõtühikud on samad, mis koordinaatidel.
  • Eesti allikate koordinaadid on serveris klasteranalüüsi näidisandmeteks. Nende kasutamiseks piisab nupu Näidisandmed vajutamisest.
  • Kui objektide ID numbrid, x ja y koordinaadid on sisendlahtris, siis vajuta nuppu Arvuta
  • Kõrvalolevatesse paneelidesse ilmub klastritesse kuuluvate objektide ID numbrite loetelu. Objektid, mille läheduses ei moodustunud ühtegi klastrit, jäävad klassifitseerimata. Klastrite moodustamisel peaks tekkima ka klastrite kartogramm.
  • Kujutist saab salvestada ka valides Save Picture As (sõnastus sõltub veebilehitsejast) kujutisel parema hiireklahvi vajutamise järel avanevast hüpikmenüüst.
  • Tulemus peaks näitama, et klasteranalüüsiga saab põhjendada samade andmete rühmitamist väga mitmel moel.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.