RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3779, punkte 2, teema: Klastrikaart

Ava ülesanne nr
Manustatud failis on ühe tundmatu isiku mobiilpositsioneerimise tulemused.
  1. Mitu päeva püsis see isik ühes kohas (ei liikunud päeva jooksul rohkem kui 1 km)?
  2. Nimeta need kohad.
Andmefail: YksIsik.zip

Selgitus ja lahendamisjuhised

Selle ülesande lahendamiseks saab kasutada veebikalkulaatori DBSCAN tihedusklastreid.
  • Esimene asi RASA kalkulaatori kasutamisel peaks olema vaadata, mis kujul peavad andmed olema. Aeg-ruumiliste tihedusklastrite moodustamiseks peab olema esimeses veerus ID number, mida lähteandmetes ei ole. See tuleks Excelis lisada.
  • Teiseks: aeg neljandas veerus peab olema ühe numbrina (üldine DateTime vorming, kus ühikuks on ööpäev). Aja saab DateTime vormingusse, kui kuupäevale, mis on kuupäeva vormingus lahtris, liita kellaaeg lahtrist, mille vorming vastab kellaaja vormingule (kohandatud "h:mm:ss") ja liidetise lahter vormistada kolme komakohaga arvuna. Esimene arv peaks olema 40180.010.
  • Ülesande tingimuste kohaselt peaks aeg-ruumiline klaster sisaldama järjestikuseid vaatlusi vähemalt ühe ööpäeva ulatuses, ja mitte üle 1 km raadiuses. Isiku asukoht registreeriti iga veerand tunni järel: seega ööpäevas 95 korda. Järelikult tuleb parameetriks Vähim objektide arv klastris märkida 95, otsimisraadiuseks 1000 (sest koordinaadid on meetrites) ja otsimisulatuseks piki z telge tuleb 1, sest DateTime vormingus on ühikuks ööpäev ja järgmise ööpäeva vaatlustulemused moodustavad juba uue klastri.
  • Käivita arvutus ja oota umbes kaks minutit.
  • Paigal oldud päevade arvu näitab klastrite arv, klastrite paiknemist saab ligikaudselt vaadata tulemuste jooniselt.
  • Klastrite täpsemaks lokaliseerimiseks võiks tulemused salvestada ja siis vaadata iga klastri paiknemist raskuskeskme koordinaatide järgi.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.