GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3762, punkte 3, teema: Proportsionaalne jaotamine

Ava ülesanne nr
Manustatud failis oleva tabelis on Virumaa mobiilsidemastide L-Est koordinaadid ja veerus Kõnesid mastist iga masti kaudu toimunud kõnede arv mingil antud ajavahemikul. Oletame, et kõik kõned toimusid lähima masti kaudu ja kõik nende mastide kaudu toimunud kõned algatati Virumaa territooriumilt. Ülesande lihtsustuseks lisame ebarealistliku eelduse, et kõnelejad võivad ühesuguse tõenäosusega paikneda masti mõjupiirkonna igas punktis.
 1. Mitu kõnet oli sellel ajavahemikul, lähtudes esitatud eeldustest, Virumaa järgmistes valdades: Sillamäe, Tapa ja Lüganuse?
 2. Pane kirja ülesande lahenduskäik nii nagu sa ise seda ülesannet lahendasid ja ära kopeeri lahenduskäiku näidisülesande juurest. Lisa lahenduskäik eraldi failis.
Andmefail: K6nesid_Virumaal_2018.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Lahendamisjuhis tarkvara QGIS 3.4 kasutamisel. Õpetusvideo on koostatud QGIS varasema versiooniga, varasema haldusjaotusega ja ülesande veidi teise sõnastusega.
 • Laadi Maa-ameti geoportaali haldusjaotuse lehelt omavalitsuste shp fail ja paki see arhiivist lahti.
 • Ava QGIS tarkvara ja lisa vaatesse omavalitsuste vektorkiht (Brauserist parema klahvi alt Add selected layer to canvas või menüüst Kiht → Lisa kiht → Lisa vektorkiht).
 • Kuna ülesande tekstis on mainitud, et andmed on vaid Virumaa kohta, siis tuleks kasutatavaks filtreerida vaid Virumaa omavalitsused: Kiht → Filter : "MNIMI"=¤Lääne-Viru maakond¤ OR "MNIMI"=¤Ida-Viru maakond¤ (¤ märgi asemele kirjuta ülakoma).
 • Kopeeri mastide numbrid ja koordinaadid Exceli failist eraldi txt faili ja anna sellele nimeks Mastid.txt. Jäta esimesele reale veergude nimed Mast_nr, X ja Y. Kontrolli, et veergude lõpus poleks midagi liigset.
 • Lisa QGIS vaatesse kiht Mastid.txt (Kiht → Lisa kiht → Lisa CSV kiht). Kihi lisamisel vali Kohandatud eraldajad → Tab ja koordinaatsüsteemiks EPSG:3301. Maste tähistavad punktid peaksid valdavalt olema Virumaa omavalitsustes.
 • Moodusta mastide ümbruse ehk proksimaalalade teemakiht (Vektor → Geomeetria tööriistad → Voronoi polygons). Sisendkiht Mastid, puhvri laiuseks sobib 20 [protsenti], muidu ei kata pind kogu Virumaad. Polügoonide loomise järel muuda kihtide järjestust ja vaata, kas igas polygoonis on üks mast.
 • Vali menüüst Vektor → Geotöötluse vahendid → Lõikumine ja lõigu proksimaalregioonid omavalitusaladega. Lõigutud faili atribuutide tabelis tähistab Masti_nr masti numbrit ONIMI omavalitsusüksuse nime ja MNIMI maakonna nime. Kontrolli, et need väljad oleksid olemas.
 • Salvesta lõigutud eraldise kiht shp failina.
 • Loo lõigutud kihist QGIS tabel, milles mastid on ridades, omavalitsusüksused veergudes ning lahtrites on lõikumisel saadud eraldise pindala (joonis). Seda on mugav teha pluginaga Group Stats, mis tuleb eelnevalt installida. Group Stats ikoon peaks ilmuma vektorite tööriistaribale ja menüü jaotusesse Vektor.
 • Edasi on lihtsam arvutada Excelis. Selleks on vali Group Stats menüüst Copy all to clipboard ja kleebi tabel uuele Exceli töölehele.
 • Lähtudest antud eeldustest, peaks eraldisest pärit kõnede arv olema võrdeline eraldise pindalaga ja kõnede tihedusega masti proksimaalalas. Seega tuleb kõnede arvu leidmiseks iga eraldise pindala korrutada kõnede arvuga mastist ja jagada masti proksimaalala osaga selles vallas.
 • Kui proportsionaalne ümberjagamine Excelis tundub keeruline, siis vaata valemeid ülesandele lisatud faili töölehe QGIS alumises tabelis ja ürita arvutuskäigust aru saada. Tabeli plokis F2:AP74 on lõigutud eraldiste pindalad, masti ümbruse pindala saamiseks summeeritakse eraldiste pindalad mastide kaupa. Alumise tabeli lahtrites toimub kõnede proportsionaalne jaotamine lõigutud eraldistesse, real 76 summeeritakse kõned valdade kaupa. Pane tähele, et andmefailis on varasem haldusjaotus ja seal olevaid tulemusi ei saa selle ülesande puhul enam kasutada.
 • Nutikas tudeng peaks ülesande lahendamise järel mõistma, et kui haldusjaotus ei muutu ja mastide asukohad ei muutu, siis pole mõtet pindalasid iga kord uuesti arvutada.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.