GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 3760, punkte 1, teema: Hii-ruut testi ülesanded

Ava ülesanne nr
2012. aastal osales GAT õppeaines 33 geograafia õppekava tudengit ja 45 keskkonnakorralduse õppekava tudengit.
Geograafidest lõpetas aine edukalt 93.9%, keskkonnakorraldajatest 91.1%.
Kas nendest andmetest saab 95% kindlusega järeldada, et geograafid on üldiselt paremad andmetöötlejad kui keskkonnakorraldajad?

Selgitus ja lahendamisjuhised

See on sageduste võrdlemise ülesanne, mida on lihtne lahendada RASA kalkulaatori hii-ruut testi abil.
Selle lähteandmed võivad olla sagedused või proportsioonid protsentides.
Kuna ülesandes on antud edukate osa protsentides, siis on seda lihtsam kasutada. Kalkulaator arvutab protsentidest objektide sageduse, sest hii-ruut test võrdleb sagedusi, mitte proportsioone.
Seega vali sealt lähtendmete kuju Protsendid ja sisesta arvud, nagu lisatud joonisel.
Tulemuste hulgas on olulisustõenäosus p. Kui see on väiksem kui 0,05, siis saab 95% kindlusega järeldada, et selline erinevus protsentides ei tohiks olla juhuslik.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.