GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3756, punkte 1, teema: Statistiline modelleerimine

Ava ülesanne nr
Mida peaks tegema lünklike andmetega enne regressioonanalüüsi?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Eeldame, et mainitud lünkliku andmestiku kasutamisest ei ole pääsu. Selle ülesande andmebaasis olevas vastuses on mainitud nelja erinevat toimingut. Neljast kolme puhul täidetakse lüngad (aga millega).
Õpikus on lünklikke andmeid mainitud tabelis 4.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.