GAT2018 || Teema lehele

Ülesanne 3747, punkte 1, teema: Kaastöö

Ava ülesanne nr
Tutvu varem esitatud ettepanekutega ja esita üks konkreetne ettepanek ruumiandmete veebikalkulaatori edasiarendamiseks või täiendamiseks. Eksamil võid viidata juba sisestatud ettepaneku numbrile.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ettepanek võib sisaldada soovitusi näiteks
  • kalkulaatori funktsioonide täiendamiseks,
  • kalkulaatori kasutajasõbralikumaks muutmiseks,
  • kalkulaatori kujunduse muutmiseks,
  • kalkulaatoris kasutatavate näidisandmete muutmiseks li>
  • või teateid tõrgetest kalkulaatori toimimisel.
Ettepanekud peaksid arvestama, et veebilahendus töötab põhiliselt serveris, mitte kasutaja arvutis. Üldsõnalisest arvamisest on tegijal vähe abi, kirjuta täpselt, millises funktsiooni milline koht vajaks muutmist ja selgita täpselt, kuidas toimivana või millisena näha seda sooviksid.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.